Alfabenin İcadı | Alfabenin Tarihi

Alfabe icat edilmeden önce, erken yazı sistemleri hiyeroglif olarak bilinen piktografik simgelere ya da bir stylus yumuşak kilin içine basılarak üretilen çivi yazısı takozlarına dayanıyordu. Bu yöntemler, her bir kelimeyi tanımlamak için çok sayıda sembol gerektirdiğinden, yazı karmaşıktı ve yüksek eğitimli küçük bir grupla sınırlıydı. M.Ö. 2000’de bazen …

Tekerleğin İcadı

Arkeolojik kazılarda bulunan en eski tekerlek Mezopotamya’da keşfedilmiştir ve 5.500 yıldan daha eski olduğuna inanılmaktadır. Yine de ulaşım için değil, bir çömlekçi çarkı olarak kullanıldı. Tekerlek ve aksın kombinasyonu, diğer teknolojilerin gelişmesiyle zamanla daha sofistike hale gelen erken ulaşım biçimlerini mümkün kıldı. Tekerlek Ne Zaman İcat Edildi? Çoğu …

Sanat Tarihi

Sanat tarihi, görsel sanatların tarihsel çalışması, resim, heykel, mimari, dekoratif sanat alanlarının sanat ürünlerinin tanımlanması, sınıflandırılması, tanımlanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve anlaşılması ile ilgilenmek, çizim, baskı, fotoğrafçılık, iç tasarım, vb. Sanat tarihi araştırmalarının iki temel kaygısı vardır. Birincisi, belirli bir sanat nesnesini kimin yaptığını (atıf) keşfetmek, bir sanat nesnesini …

Robotların Tarihi – Robotik Tarihi

Robotik Tarihi Robotik bilimi sadece 20. yüzyılda ortaya çıkmasına rağmen, robotların ve insanın icat ettiği otomasyonun tarihi çok daha uzun bir geçmişe sahiptir. Aslında, eski Yunan mühendis İskenderiye Kahramanı, otomatik hareket edebilen yüzlerce farklı “harika” makinenin varlığına tanıklık eden iki metin, Pneumatica ve Automata üretti. Tabii ki, 20. …